• zajištění projektové dokumentace
  • zajištění servisu plynových spotřebičů
  • zajištění kontrol spalinových cest
  • zajištění revizí plynovodů
  • zajištění komplexní dodávky materiálu
  • zajištění souvisejících stavebních prací
  • zajištění zemních prací