Předizolované potrubí Flexalen

Jedná se o předizolovaný plastový flexibilní potrubní systém s podélnou uzávěrou proti vodě v rozsahu teplot od -15° C do 95° C a tlaku 8 barů, určených pro rozvody v oblastech

 • vytápění
 • teplé vody
 • tepelných čerpadel
 • chlazení
 • termální vody

Rozvody plynu

 • montáž nových domovních a průmyslových plynovodů
 • rekonstrukce stávajících plynovodů
 • výstavba nízkotlakých a střednětlakých plynovodů a přípojek
 • výstavba a rekonstrukce regulačních stanic
 • kontrola a kalibrace detektorů plynů
 • montáž plynových spotřebičů
 • kontrola a revize plynovodů
 • havarijní opravy plynovodů
 • zajištění projektové dokumentace

Topenářské a instalatérské práce

 • montáž kotlů (na tuhá paliva, plyn a biomasu) včetně jejich zprovoznění
 • výstavba a rekonstrukce kotelen
 • výstavba a rekonstrukce výměníkových stanic
 • měření a regulace systémů
 • montáž rozvodů ústředního vytápění
 • montáž rozvodů podlahového topení
 • opravy stávajícího vytápění
 • montáž solárních panelů pro podporu vytápění
 • montáž poměrových měřičů tepla
 • montáž patních měřičů tepla

Ostatní služby

 • zajištění projektové dokumentace
 • zajištění servisu plynových spotřebičů
 • zajištění kontrol spalinových cest
 • zajištění revizí plynovodů
 • zajištění komplexní dodávky materiálu
 • zajištění souvisejících stavebních prací
 • zajištění zemních prací