• montáž nových domovních a průmyslových plynovodů
  • rekonstrukce stávajících plynovodů
  • výstavba nízkotlakých a střednětlakých plynovodů a přípojek
  • výstavba a rekonstrukce regulačních stanic
  • kontrola a kalibrace detektorů plynů
  • montáž plynových spotřebičů
  • kontrola a revize plynovodů
  • havarijní opravy plynovodů
  • zajištění projektové dokumentace

Rozvody plynu zajišťujeme s použitím materiálů – ocel, měď a plast.