Výstavba teplovodní sítě

Městys Čechtice

2013


Využití odpadního tepla z BPS ZD Čechtice. Předizolované, flexibilní plastové potrubí Flexalen , páteřní vedení v délce cca 1235 m, dimenze d110 (DN90), na páteřní vedení teplovodu je napojeno 14 objektů (6 x RD, hasičská zbrojnice, Sokolovna, šatny hřiště, budova ZD, sušička v areálu ZD, dům s peč. službou, budova MÚ Čechtice, budova ZŠ a školky)

Délka dosud vybudovaných odboček: cca 300 m
Celkové množství přenášeného tepla: cca 750 - 900 kW
Provozní teplotní spád: 80°C/60°C
Investor: Městys Čechtice

Rekonstrukce dálkových rozvodů UT a TV s cirkulací

Česká Třebová – sídliště Lhotka

2015


Technické řešení: původně kanálový teplovod, po odkrytí, demontáži starého potrubí a jeho nahrazením novým, jsou kanály zasypány

Potrubí pro rekonstrukci UT: vzhledem k požadovaným dimenzím (DN150 a větší) - potrubí ISO Plus (ocel)

Potrubí pro rekonstrukci TV a cirkulace: předizolované plastové potrubí Flexalen 600 DHC - celková délka cca 1450 m

Investor: Teza s.r.o. Česká Třebová